Regulamin korzystania z lekcji on-line.

  1. Lekcja odbywa się w godzinach takich samych jak odbywała się dla danej grupy w realu.
  2. Każdy uczestnik lekcji loguje się do TEAMS  5 minut przed rozpoczęciem zajęć i czeka na rozpoczęcie spotkania.

Klikając na link otwiera się okno w przeglądarce. Wybieramy opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”

Po załadowaniu okna wpisujemy imię i nazwisko (ucznia), właczamy kamerę i mikrofon i klikamy „Dołącz teraz”

Oczekujemy na nauczyciela prowadzącego.

3. Materiały będą udostępniane przez nauczyciela pod linkiem „MATERIAŁY” i dostępne od godziny 12:00 w dniu zajęć.

4. W trakcie lekcji uczestnicy włączają mikrofony tylko na prośbę nauczyciela.

5. W czasie zajęć prosimy o zachowanie kultury osobistej , bo w dużej mierze od zachowania uczniów będzie zależeć efektywność lekcji prowadzonej w takim systemie.