Homer&Hanna
centrum psychokinestetycznego wspomagania rozwoju
Twoja pierwsza szkoła językowa
gabinet psychologiczny

oferta

Zajęcia z języka angielskiego Klasy 1-3 cerebell-graf

-> nauka języka obcego oparta na przyswajaniu słownictwa i struktur językowych wielozmysłowo,
-> praca w oparciu o muzykę, ruch, grafię, -> stymulacja analizatorów korowych (oka, ucha, ręki), pozwalająca na szybkie przyswajanie słownictwa i zdobywanie umiejętności komunikacji.

Zajęcia z języka Angielskiego klasy 4-6

-> nauka o charakterze akademickim (przy stymulacji wielozmysłowej z jednoczesną nauką pisania, czytania i komunikacji)
-> umiejętność posługiwania się językiem obcym w następujących sferach: speaking, writing, listening, reading, use of English

Zajęcia z języka Angielskiego klasy gimnazjalne i licealne

-> przygotowanie do egzaminu FCE,
-> przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
-> przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
-> umiejętność posługiwania się językiem obcym w następujących sferach: speaking, writing, listening, reading, use of English

Go to KURS ÓSMOKLASISTY

KURS ÓSMOKLASISTY

-> przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki

Prywatny Gabinet psychologiczny

-> diagnostyka i terapia specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii),
-> diagnostyka i terapia nadpobudliwości psychoruchowej,
-> pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, -> doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
-> pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych,

cerebell-gym

->zajęcia gimnastyczne dla dzieci i młodzieży wspomagające koordynację percepcji wzrokowo-kinestetycznej, pamięć, koncentrację, automatyzację czytania i pisania oraz zachowania społeczne

ZAJĘci z trenerem personalnym

->poprawa sylwetki i kondycji
->spalanie tkanki tłuszczowej
->trening personalny
->trening funkcjonalny
->trening TRX
->trening kulturystyczny
->trening z KETTLEBELLS
->porady dietetyczne i suplementacyjne
->trening OUTDOOROWY

Uwaga! Od dnia 18 stycznia 2021 powracamy do zajęć stacjonarnych!

O NAS

MORE THAN SCHOOL

Witajcie na stronie Centrum Psychokinestetycznego Rozwoju Homer & Hanna. Działamy od 1999 roku. W naszej ofercie proponujemy zajęcia z języka angielskiego, kurs ósmoklasisty część matematyczna oraz zajęcia z trenerem personalnym. Potencjałem naszej placówki są uczniowie i pracownicy. Uczniowie - gdyż albo przychodząc do nas sami są zmotywowani do nauki i pracy albo szybko stają się zmotywowani pod wpływem naszych pracowników i integracji w grupie. Pracownicy - gdyż są kreatywni, zaangażowani a przede wszystkim lubią to co robią. Wychodzimy z założenia, że rozwój jest procesem a norma pojęciem względnym. Wspomaganie rozwoju jest możliwe dzięki prawidlowej diagnozie potrzeb klienta-osoby, znalezieniu odpowiednich metod pracy, docenieniu mocnych stron klienta i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa dzięki prawidłowym relacjom z nauczycielem, terapeutą, trenerem. Pracujemy według zasady 3 x R = Regularność+Repetycja+Rutyna Zapraszamy!

  • Dzieci w wieku 6-8 lat Zajęcia 1 raz w tygodniu w wymiarze 90 minut. Dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.

  • Intensywne powtórzenie materiału 60h lekcyjnych

  • Anamneza + diagnoza, spotkania kontrolne

Nasz ZESPÓŁ

Homer&Hanna TEAM

Lidia Kwiatkowska

Właściciel
Nauczyciel Języka Angielskiego
Psycholog
Telefon kontaltowy: 506-061-790 email: homer.hanna@orange.pl

Olga Kwiatkowska

Nauczyciel Języka Angielskiego
Telefon kontaktowy: 509-994-928 email: homer.hanna@orange.pl

Magda Dąbrowska

Nauczyciel Języka Angielskiego, Psycholog
Telefon kontaktowy: 502-631-412 email: homer.hanna@orange.pl

Agata Mokrzyńska

Nauczyciel Języka Angielskiego
Telefon kontaktowy: 602-314-298 email: homer.hanna@orange.pl

Joanna Madeńska

Nauczyciel Języka Angielskiego
Telefon kontaktowy: 786-221-183 email: homer.hanna@orange.pl

Agnieszka Rosiak

Nauczyciel Języka Angielskiego
Telefon kontaktowy: 888-444-202 email: homer.hanna@orange.pl

Magda Leszczyńska

Dyrektor Administracyjny Sekretariat
Telefon kontaktowy: 512 208 099 email: homer.hanna@orange.pl

Zbigniew Frankow

Nauczyciel Kurs Gimnazjalny
Telefon kontaktowy: 690-592-929 email: homer.hanna@orange.pl

Jan Kwiatkowski

Trener personalny
Telefon kontaktowy: 509-630-479
e-mail: homer.hanna@orange.pl

Michał Wędrychowski

Nauczyciel stażysta

Anna Stefaniak

Nauczyciel, Pedagog wczesnoszkolny

Obejrzyj !

Napisz do nas