Homer&Hanna
centrum psychokinestetycznego wspomagania rozwoju
Twoja pierwsza szkoła językowa
gabinet psychologiczny

oferta

Zajęcia z języka angielskiego Klasy 1-3 cerebell-graf

-> nauka języka obcego oparta na przyswajaniu słownictwa i struktur językowych wielozmysłowo,
-> praca w oparciu o muzykę, ruch, grafię, -> stymulacja analizatorów korowych (oka, ucha, ręki), pozwalająca na szybkie przyswajanie słownictwa i zdobywanie umiejętności komunikacji.

Zajęcia z języka Angielskiego klasy 4-8

-> nauka o charakterze akademickim (przy stymulacji wielozmysłowej z jednoczesną nauką pisania, czytania i komunikacji)
-> umiejętność posługiwania się językiem obcym w następujących sferach: speaking, writing, listening, reading, use of English ->przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia z języka Angielskiego kurs maturalny

-> przygotowanie do matury pozim podstawowy i rozszerzony

Go to KURS ÓSMOKLASISTY

KURS ÓSMOKLASISTY

-> przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki

Prywatny Gabinet psychologiczny

-> diagnostyka i terapia specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii),
-> diagnostyka i terapia nadpobudliwości psychoruchowej,
-> pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, -> doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
-> pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych,

cerebell-gym

->zajęcia z trenerem personalnym lub terapeutą sensorycznym

PRZESŁUCHANIA NOWYCH UCZNIÓW
RUSZAJĄ OD
20.06 do 28.06.2024
Godziny i daty przesłuchań ustalane są indywidualnie pod nr tel: 512 208 099 ZAPRASZAMY

O NAS

MORE THAN SCHOOL

Witajcie na stronie Centrum Psychokinestetycznego Rozwoju Homer & Hanna. Działamy od 1999 roku. W naszej ofercie proponujemy zajęcia z języka angielskiego, kurs ósmoklasisty część matematyczna oraz zajęcia z trenerem personalnym i terapeutą integracji sensorycznej. Potencjałem naszej placówki są uczniowie i pracownicy. Uczniowie - gdyż albo przychodząc do nas sami są zmotywowani do nauki i pracy albo szybko stają się zmotywowani pod wpływem naszych pracowników i integracji w grupie. Pracownicy - gdyż są kreatywni, zaangażowani a przede wszystkim lubią to co robią. Wychodzimy z założenia, że rozwój jest procesem a norma pojęciem względnym. Wspomaganie rozwoju jest możliwe dzięki prawidlowej diagnozie potrzeb klienta-osoby, znalezieniu odpowiednich metod pracy, docenieniu mocnych stron klienta i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa dzięki prawidłowym relacjom z nauczycielem, terapeutą, trenerem. Pracujemy według zasady 3 x R = Regularność+Repetycja+Rutyna Zapraszamy!

  • Dzieci w wieku 6-8 lat Zajęcia 1 raz w tygodniu w wymiarze 90 minut. Dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.

  • Intensywne powtórzenie materiału 60h lekcyjnych

  • Anamneza + diagnoza, spotkania kontrolne

Nasz ZESPÓŁ

Homer&Hanna TEAM

Lidia Kwiatkowska

Właścicielka
Nauczycielka Języka Angielskiego
Psycholog
Telefon kontaltowy: 506-061-790 email: homer.hanna@orange.pl

Olga Kwiatkowska

Nauczycielka Języka Angielskiego
Telefon kontaktowy: 509-994-928 email: homer.hanna@orange.pl

Magda Dąbrowska

Nauczycielka Języka Angielskiego, Psycholog, Terapeutka Integracji Sensorycznej
email: homer.hanna.szkola@gmail.com

Maksymilian Gosk

Nauczyciel Języka Angielskiego – stażysta
homer.hanna.szkola@gmail.com

Anna Pająk

Nauczycielka Języka Angielskiego, Pedagog Wczesnoszkolny
homer.hanna.szkola@gmail.com

Zbigniew Frankow

Nauczyciel Matematyki Kurs Ósmoklasisty
email: homer.hanna.szkola@gmail.com

Jan Kwiatkowski

Trener personalny
homer.hanna.szkola@gmail.com

NOWI UCZNIOWIE KLASY 1-3 przyjmowani są na podstawie deklaracji
Zapisy od
20.06 do 28.06.2024
Więcej informacji pod nr tel. 512 208 099 ZAPRASZAMY

Napisz do nas