16 stycznia 2017

NASZA FILOZOFIA NAUKI I TERAPII

 

Zajęcia terapeutyczne:

– Cerebell-Graf – zajęcia plastyczno-techniczne wspomagające grafomotorykę i rozwijające kinestetykę małą (umiejętności potrzebne do prawidłowego pisania) z jednoczesną nauką języka angielskiego

– Zumba-Tomic-Cerebell – zajęcia taneczno – gimnastyczne wspomagające koordynację percepcji wzrokowo-kinestetycznej, pamięć, automatyzację czytania i pisania oraz zachowania społeczne

– Cerebell-Gym- zajęcia gimnastyczne wspomagające koordynację percepcji wzrokowo-kinestetycznej, pamięć, koncentrację, automatyzację czytania i pisania oraz zachowania społeczne

 

Wszystkie prowadzone u nas zajęcia oparte są na stymulacji móżdżku (z łac. cerebellum), który sprawuje bardzo ważną rolę w uczeniu się. Móżdżek odpowiada za czynności zautomatyzowane, czyli wykonywane nieświadomie. Aby czytanie i pisanie było płynne też powinno przebiegać w sposób automatyczny. Stymulacja móżdżku prowadzi do automatyzowania umiejętności pisania, czytania oraz poprawia koncentrację i pamięć. Toteż stymulacja móżdżku jest wskazaną formą terapii dzieci dyslektycznych i nadpobudliwych. U dzieci niewykazujących syndromu dysleksji stymulacja móżdżku powoduje wzrost umiejętności poznawczych (podwyższenie IQ) poprzez uaktywnianie obu półkul mózgowych (lewej – logicznej i prawej – artystycznej). Ponadto zajęcia grupowe służą nabywaniu umiejętności współpracy społecznej, uczą nabywania prawidłowych nawyków, empatii, zdrowej rywalizacji i umiejętności panowania nad emocjami. Te umiejętności budują inteligencję emocjonalną, której wzrost wpływa na podwyższenie poziomu inteligencji całościowej. Dewizą naszego autorskiego programu jest to, że dziecko uczestniczy w terapii bez świadomości, iż jest jej poddawane. Odstępujemy od założeń typowej terapii pedagogicznej – pracującej na objawach deficytów rozwojowych (problemach z czytaniem, pisaniem, koncentracją, pamięcią). Pracujemy na przyczynach deficytów, a przyczyny te mają charakter neurologiczny i są możliwe do likwidowania poprzez stymulację móżdżku. Jeśli dziecko ma problemy z czytaniem, pisaniem czy koncentracją, ciągłe ćwiczenie pisania i czytania, nie dość że zniechęca, to nie prowadzi do usunięcia przyczyn problemu. To tak jakby trener kazał ćwiczyć zawodnikowi, który jest po urazie i ma nogę w gipsie… Czy możemy dziecku z wadą wzroku powiedzieć „patrz lepiej”? Tak samo nie możemy dziecku dyslektycznemu, czy z ryzykiem dysleksji mówić: „Czytaj lepiej, skup się bardziej, pisz lepiej !!!”. Nasz program terapeutyczny to:

– połączenie zabawy, ruchu i oddziaływania wielozmysłowego (słyszę, śpiewam, widzę, tańczę, gimnastykuję się,  rysuję, lepię itd.)

– praca oparta na materiale konkretnym (ulubiona piosenka, znane sytuacje społeczne, ulubione motywy literackie i bohaterowie społeczni, czy medialni – a nie na sensu stricte abstrakcyjnej literze czy cyfrze)

– nauka behawioralnego przestrzegania zasad i nabywania prawidłowych nawyków poprzez pracę i zabawę w grupie – dziecko pracując w grupie rozumie potrzebę zasad, nabywa poczucie bezpieczeństwa, a to z kolei wzbudza jego kreatywność – odpowiednia do potrzeb i możliwości dziecka ilość ekspozycji (ćwiczeń);

– odpowiednia ilość czasu potrzebna do wykonywania ćwiczeń (dobierana indywidualnie w oparciu o możliwości i potrzeby dziecka);

– partycypacja w terapii osób prowadzących zajęcia językowe, taneczne, plastyczno- techniczne, oraz samych rodziców wspomagających swoje dzieci w odrabianiu prac domowych – dziecko nabywa różne nowe umiejętności jednocześnie niwelując przyczyny trudności szkolnych (czyni to naszą terapię tanią i oszczędną czasowo – nie ma potrzeby korzystania z drogich sprzętów terapeutycznych, dziecko jest „leczone” nie zdając sobie z tego sprawy, a jednocześnie uczy się nowych rzeczy);

– dostrzeganie mocnych stron dziecka i opieranie na nich terapii (wzmacnianie wiary w siebie) z jednoczesną niedostrzegalną i nieuświadamianą przez dziecko pracą nad stronami słabymi;

– współpraca z neurologiem dziecięcym i rehabilitantem Zależy nam na tym, aby korzystające z naszej pomocy dzieci i młodzież dobrze radziły sobie w życiu i odnalazły w nim prawdziwą radość;

Poprzez stymulację móżdżku i ogólnie pojęty ruch pragniemy wpływać na niwelację deficytów rozwojowych o charakterze neurologicznym. Trzon terapii opieramy na odkrywaniu umiejętności i talentów naszych podopiecznych oraz ich przynależność do grupy – wspólnoty, w której można owe talenty rozwijać. Staramy się wprowadzać pięcipunktową metodę opracowaną przez psychiatrę Edwarda M. Hallowella, której celem jest pomoc młodym ludziom w osiąganiu pełnej satysfakcji i radości życia. Pięć punktów tworzy koło, a każdy kolejny krok prowadzi do następnego. Takie koło raz wprawione w ruch, może kręcić się całe życie tworząc wielką Karuzelę Radości. Nasza karuzela radości prowadząca do rozwoju w wielu aspektach życia kręci się już od 1999 roku !!!

koło

Lidia Kwiatkowska